.Lạy Chúa, xin cho chúng con biết chăm chỉ học hành/ rèn luyện tư cách chúng con/ trau dồi tâm hồn chúng con bằng những đức tính tốt/ để chúng con có đủ khả năng giữ vững đức tin/ hầu làm sáng danh Chúa/ và giúp ích cho chính bản thân/ cho gia đình/ cho tổ quốc/ và cho cả loài người chúng con/.Amen.

 

HIỆN NAY TRANG TRUNG LAO ĐÃ CHUYỂN SANG BỘ MỚI. THÂN MỜI CÁC BẠN VÀO THĂM TRANG THEO ĐƯỜNG LINK DƯỚI ĐÂY

http://trunglao.web node.com/