THƯ CẢM TẠ

2010-12-09 21:34

Kính gửi: Ông Bà Đa Minh Hoàng Đức Kính

Hội Trưởng Hội Đồng Hương Trung Lao Hải Ngoại

                 Kính thưa Ông Bà Hội Trưởng,

                 Gia đình chúng con vô cùng xúc động khi nhận được Vi bằng:

                 Chứng Nhận xin Lễ Vĩnh viễn đời đời tại Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn và văn thư phân ưu kèm theo 20 dollars để gia đình xin lễ ở Địa phương, do Hội Đồng Hương Trung Lao Hải Ngoại gởi cho để phúng viếng, xin lễ cầu cho linh hồn Bà Cố Vũ Đình Huân, nhũ danh Maria Vũ Thị Ngát là thân mẫu chúng con đã qua đời ngày 08.02.2010 tại thành phố Nha Trang Việt Nam.

                 Chúng con xác tín rằng với những Thánh lễ trên, Thiên Chúa sẽ tha thứ những lỗi lầm và chóng đưa linh hồn Bà Cố về hưởng hạnh phúc trên nước Thiên Đàng.

                 Một lần nữa, gia đình chúng con xin chân thành cảm tạ sự quan tâm của Hội Đồng Hương Trung Lao Hải Ngoại và Ông Bà Hội trưởng đã dành mọi sự ưu ái cùng chia sẻ nỗi đau thương mất mát của Tang quyến và Họ tộc chúng con, khi phải tiễn biệt một người thân.

                 Nguyện xin Thiên Chúa và Mẹ Maria Mân Côi trả công bội hậu cho Quí vị Đồng Hương và Ông Bà Hội trưởng thay cho gia đình chúng con.

                                                                Xin chân thành cảm tạ và tri ân. 

                                                         Maryland, Lễ Đức Mẹ về trời 15.08.2010

                                                                           Đại diện gia đình

"""""""""""""""""""""""""""""" 

XIN MỜI TÌM XEM

KỶ YẾU TRUNG LAO

Nhà xuất bản TP HỒ CHÍ MINH 62 Ng Thị Minh Khai, Q1GPXB số 140/66 CXB ngày 29-3-1996 in xong và nộp lưu chiểu thàng 4-1996